#Tantangan Guru di Masa Pandemi


 -Assalamualaikum Wr.Wb

Masa Pandemi Covid-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka. Tetapi kini, proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

<

p style="text-align:justify">Pandemi Covid-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi ...

selengkapnya
#Pendidikan (Kurikulum 2013) /Tematik


 Yanto Andrianto, S.Kom  2020-02-04


<

p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; color: rgb(82, 82, 82); background-color: rgb(245, 245, 245);">Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, siswa dituntut untuk ...

selengkapnya
#Tantangan Guru di Era Digital


 Retno Murdiatri, S. Pd  2015-11-25


PENDAHULUAN

Guru di tiap – tiap zaman memiliki tantangannya masing – masing. Pendahulu kita, para penyebar ilmu tersekat oleh jauhnya jarak untuk membagikan ilmu. Tengoklah mereka yang berjuang dengan kapur tulisnya, ruangan kelas dengan beralaskan tanah dan tanpa atap. Jangan tanya tentang sarana, bahkan terkadang belajar di alam terbuka adalah hal yang biasa. Dengan peralatan seadanya dan tempat yang sederhana para guru di zaman dahulu adalah para pejuang ilmu ! 

<

p>Beda era, beda zaman, berbeda pula tantangan dan kendala yang dihadapi. Guru zaman sekarang adalah guru di era serba canggih. Tidak perlu bersusah payah menempuh perjalanan jauh, guru di era ...

selengkapnya